Verhuisbericht

De praktijk Medisch Centrum Zuid van Dokter de Bruyne gaat per 22 december 2020 stoppen in St. Willebrord omdat het gebouw een nieuwe bestemming krijgt.

Vanaf 1 februari 2021 gaat de praktijk verder in de Ankerstraat 134, 9100 St. Niklaas.

Dokter de Bruyne is bereikbaar op nummer 0496545874 of via email info@mczuid.net

Parkeren kan betalend in de Ankerstraat of ’t Zwijgershoek, iets goedkoper.

Conny van Dijk stopt met werken bij Medisch Centrum Zuid, haar e-mailadres komt te vervallen.
(Het voelt heel onwerkelijk na ruim 20 jaar. Ik wens u allemaal het allerbeste in goede gezondheid. Warme groet, Conny van Dijk)

We wensen jullie groot geluk in kleine dingen in goede gezondheid. Fijne Feestdagen!
Dokter Tony de Bruyne

Posted on

Contacteer ons!

Medisch Centrum Zuid
Pastoor Palsstraat 4
4711 CN St.-Willebrord
Nederland

tel: +31 (0)165 – 38 93 76
fax: +31 (0)165 – 38 94 68

info@mczuid.net

of gebruik het onderstaande invulformulier:

Posted on

Chelatie

In de jaren dertig werd EDTA, het werkzame bestanddeel bij de chelatietherapie, ontdekt door de Duitser Munz. Hij was op zoek naar een stof die hard water kon ontkalken. EDTA bleek deze eigenschap in hoge mate te bezitten. Maar daarnaast kan EDTA zich binden aan (giftige) zware metalen zoals lood, kwik en cadmium. Chelatie werd gebruikt bij acute loodvergiftiging. Na inspuiting van het zeer giftige lood in de bloedbaan, werd het door EDTA gebonden en via de nieren uit het lichaam verwijderd.

Door deze behandeling kwam men er achter dat het toedienen van EDTA een gunstige werking had bij patiënten met hart- en vaataandoeningen. Mensen die in de eerste instantie werden behandeld voor de loodvergiftiging, merkten op dat zij bij inspanning minder snel pijn in de borst kregen, en langere afstanden konden lopen.

Door deze ervaringen ging men verder onderzoek doen, en verschenen er steeds vaker publicaties over succesvolle behandelingen van patiënten met angina pectoris en vernauwingen van de beenvaten. Ook patiënten met vernauwingen van de hersenvaten merkten verbetering.

Hoe werkt Chelatietherapie?

Chelatietherapie is niets meer dan het verwijderen van metaaldeeltjes uit het bloed, door middel van een speciale infusieoplossing. Het lichaam wordt zo gezuiverd van (meestal giftige) zware metalen en van cadmium. Bij een te hoge concentratie blokkeert cadmium een aantal biologische processen. Door deze schoonmaak zet de chelatietherapie een reactie in werking, die een groot aantal degeneratieve processen kan terugdringen of zelfs kan omkeren.

Chelatietherapie bestrijdt aderverkalking, door het natuurlijk weerstandsvermogen van de cellen van de vaatwanden en de bloedbestanddelen te vergroten.

EDTA beïnvloedt vaatvernauwingen: Aderverkalking (arteriosclerose), de oorzaak van vernauwingen in de slagaders van het hart, benen en hersenen, heeft zijn naam te danken aan de kalkbrokken (plaques), die bij dit ziekteproces in de slagaderwanden worden aangetroffen.

EDTA bindt calciumionen in het bloed en voert deze via de nieren af in de urine. De concentratie van calciumionen in het bloed zal hierdoor dalen en (als reactie op deze verlaging (tot de afgifte van het bijschildklierhormoon (PTH of parathormoon) leiden. Dit PHT zal op zijn beurt calciumionen aan de weefsels onttrekken, en dus ook aan de slagaderwand, om zo te proberen de (verlaagde) calciumconcentratie in het bloed weer te laten stijgen. Zou deze PHT reactie niet plaatsvinden, dan zou de calciumconcentratie in het bloed verder dalen en aaleiding geven tot onwillekeurige, niet tegen te houden, samentrekkingen van allerlei spieren.

EDTA beïnvloedt de vrijradicalenreacties.
Ook ijzer en koper worden door EDTA uit het lichaam verwijderd. Deze metalen zijn betrokken bij vrijradicalenreacties in het lichaam. Vrije radicalen zijn atomen of moleculen die zich op zeer agressieve wijze met allerlei processen in het lichaam willen bemoeien. Ze kunnen zich bijvoorbeeld aan enzymen, celmembranen of DNA binden en zo de functie ervan verstoren. IJzer- en koperionen die zich vrij in het bloed bevinden, kunnen onder bepaalde omstandigheden de vorming van vrije radicalen stimuleren.

Chelatietherapie zal een overmaat aan deze ionen uit het lichaam verwijderen, en daarmee een gunstige invloed uitoefenen.

Posted on

Xxiroid

Het quantum biofeedback systeem werd ontwikkeld door Dr. William Nelson. Het is een computerprogramma met specifieke software ontwikkeld om stress van verschillende types (toxisch, trauma, deficiëntie, energetisch, pathogene, erfelijk en mentaal) te analyseren en te behandelen.

De quantum Xxiroid is ontworpen om energetisch de lichaamsstress te scannen en eventueel te harmoniseren met onmiddellijke feedback naar mogelijke deficiënties, giftige allergenen, hormonen, emoties, meridianen, pijn,…

Belandeling
Aan het hoofd, om de polsen en de enkels van de patiënt worden elektrische kabeltjes vastgemaakt die verbonden zijn met de computer. Details van het gedrag en de gewoonten van de patiënt worden ingebracht. De QXCI registreert vervolgens de energetische parameters van het lichaam (reacties van het lichaam) op signalen van allergie, vitaminen, mineralen, virussen, bacteriën, parasieten, kruiden,…
De computer verwerkt de data en duidt afwijkingen aan.

Enkele programma’s:
– automeridiaantherapie: stimuleert de acupunctuurmeridianen met aangepaste frequentie techniek.
– autofrequentietherapie: behandeld met RIFE de orgaanfrequenties.
– allergiebehandeling: zoekt het allergeen op en behandelt de actie van het allergeen
– ruggenmergtherapie: energetische correctie en detectie van energetische onevenwichten in de rug.
– scalertherapie: behandelt chakra onevenwichten
– risico en energie-profiel: geeft inzicht naar herkenning van ziektepatronen en energetische leeftijd.
– voedingsprofiel: wijst op vitamine-, aminozuur- en homeopatische tekorten.

Posted on

Levend bloedonderzoek

Bij elektro-acupunctuur worden acupunctuurpunten gemeten die op de uiteinden van handen en voeten liggen.

In China heeft men lang geleden ontdekt dat een compleet stelsel van meridianen, ook wel energiebanen genoemd, door het menselijk lichaam loopt. Elke meridiaan staat in verbinding met een orgaan in ons lichaam. Door EAV-meting kunnen oorzaken van klachten op gespoord worden. Deze kunnen in het milieu, de leefomgeving, het eigen lichaam, allergieën, of in het immuunsysteem liggen.

Verder meet men welke stoffen voor iemand schadelijk zijn, welke er een helende werking hebben, en hoeveel er nodig is voor een optimale werking.

Posted on

Eav-meting

Bij elektro-acupunctuur worden acupunctuurpunten gemeten die op de uiteinden van handen en voeten liggen.

In China heeft men lang geleden ontdekt dat een compleet stelsel van meridianen, ook wel energiebanen genoemd, door het menselijk lichaam loopt. Elke meridiaan staat in verbinding met een orgaan in ons lichaam. Door EAV-meting kunnen oorzaken van klachten op gespoord worden. Deze kunnen in het milieu, de leefomgeving, het eigen lichaam, allergieën, of in het immuunsysteem liggen.

Verder meet men welke stoffen voor iemand schadelijk zijn, welke er een helende werking hebben, en hoeveel er nodig is voor een optimale werking.

Posted on

Wat meer info over ons

Medisch Centrum Zuid is actief sinds november 2000 te Sint Willebrord. U kan bij ons terecht voor moderne methoden, eventueel in combinatie met klassieke geneeskunde.

Mensen zijn soms al jaren in behandeling bij een klassieke arts, en de oorzaak van hun klacht is nog steeds niet gevonden. Ook worden bepaalde pijn- en vermoeidheidsklachten niet voldoende serieus genomen, of er is geen behandelingswijze gekend.

Wij nemen patiënten in behandeling die niet (meer) in de klassieke medische wereld terecht kunnen, alsook patiënten die ervoor kiezen, om eventueel naast de klassieke geneeskunde, ook gebruik te maken van moderne geneeswijzen. Allerlei klachten zoals pijn, slaapstoornissen, doorbloedingsproblemen etc, kunnen worden behandeld!

In de eerste instantie worden de klachten uitvoerig besproken met de arts, en daarna wordt er middels diverse onderzoeksmethodes een diagnose gesteld.
Binnen MCZ werken we met:
– levend bloedonderzoek
– kirlian fotografie
– EAV-meting
– Xxiroid
– bioresonantie

Daarnaast kan er medicatie gegeven worden via inspuiting onder de huid of in de spier, via een infuus en/of in een drankje, poeder, tablet of capsule.
Ook een aangepaste voeding of vrij verkrijgbare medicijnen kunnen dikwijls al een oplossing bieden.

De diagnose en behandeling zijn niet vervelend of pijnlijk, en men kan ook zonder doorverwijzing bij ons terecht. Medisch Centrum Zuid sluit behandelingen in een ziekenhuis niet uit. Klassieke en moderne geneeskunde kunnen hand in hand gaan. Voor meer informatie over de behandelingen, prijs, of voor het maken van een afspraak, kan u steeds vrijblijvend contact opnemen.

We wensen u een goede gezondheid!

Posted on